hradiště a mohylník

1) hradiště 2) mohylník Hradiště zaujímá výběžek náhorní plošiny nad soutokem Úterského potoka a Hadovky s prudkými srázy, mohylník je situován J od hradiště a je z větší části současný s hradištěm.