hradiště Hrádek a hradiště Tříkřížový vrch

Hradiště u Libochovan je situováno v dominantní poloze nad řekou Labe, v místech obchodních cest procházejících tzv. Českou branou (Porta Bohemica). Vrch Hrádek s Kalvárii obtéká řeka Labe z jihu a západu, na východě hradiště chrání prudká strž. Akropole se rozkládala na Tříkřížovém vrchu, kde od novověku stojí trojice křížů – kalvárie. Větší část hradiště leží na vedlejším kopci Hrádek, od akropole odděleném strží. Jeho opevnění, skládající se z dvojice výrazných valů a příkopů, není přesně datováno, ale prostor byl využíván jak v pravěku, tak v raném středověku. Z koryta Labe pod hradištěm pochází kolekce zbraní (zejména mečů) z doby bronzové, které byly do řeky uloženy pravděpodobně jako obětiny. V 9. století měla lokalita patřit k bájnému území kmene Lučanů a někdy je spojována s hradištěm Canburg, na něž táhl podle písemných pramenů r. 805 franský král Karel Mladší.