hradiště Kokšín

Hradiště na temeni kopce s 2 vrcholy je ohraničeno nízkým (0,3-0,7 m), místy téměř neznatelným kamenným valem, který na V straně přechází do skalnatého vrcholku. Hradiště má tvar nepravidelného oválu s osami ca 160 a 90 m. Terén je skalnatý, balvanitý. Lokalita je ve vzrostlém jehličnatém lese, ve střední části mezi vrcholky lesní školka. V okolí a zřejmě i na hradišti stopy staršího dolování rudy. Vrch Kokšín je přírodní rezervací.