hradiště Na Pišťáku, archeologické stopy

Hradiště leží na skalní ostrožně Pišťák (Malá Babka), ze severu a západu je obtékáno Nezabudickým (Moklickým) potokem. K potoku padají strmé srázy, převýšení činí téměř 100 m. Ostrožna tak byla přístupná především ze severovýchodu, tam se také koncentrovalo opevnění v podobědvou obloukovitých valů s příkopy. Třetí, vnitřní val, byl obvodový a vymezoval oválnou plochu vlastního hradiště. Strategicky výhodná poloha byla pravděpodobně osídlena i v pozdní době kamenné. Předmětem ochrany je hradiště Na Pišťáku na vymezeném pozemku.