hradiště Na valech, archeologické stopy

Raně středověké hradiště se rozkládá na ostrožně nad pravým břehem Vltavy, na J okraji obce Klecánky. Ze severu zasahuje na pozemek rodinná zástavba. Po obvodu jsou místy patrné zbytky zemního opevnění. Terén hradiště výrazněji klesá směrem k JZ. Předmětem ochrany je hradiště a pozemky vymezeného areálu.