hradiště Obrova noha

Lokalita výšinného opevněného sídliště se nachází v poloze "Obrova noha" v nadm. v. cca 370 m. Leží na S výběžku hřebene obtékaného na S tokem Brodečky, ze Z a J menšími vodotečemi. Nejstrmější skalnaté svahy spadají do údolí na S a Z, kde je převýšení až 110 m., na V jsou svahy mírnější a na J je lokalita spojena s hřebenem. Hradisko má oválný půdorys a je opevněno na nejpřístupnější jižní a východní straně trojitým soustředným opevněním, tvořeným 1 -2 m vysokým valem a příkopem. Vnější dva pásy opevnění probíhají souběžně v nevelké vzdálenosti od sebe. Vnější opevnění je od nich vzdáleno více a vytváří jižní předhradí. Chráněná plocha lokality je 145826 m2.