hradiště Příkopy

Hradiště, jež je velmi pravděpodobně pozůstatkem hradu, je umístěno na ostrožně vybíhající z vrchu Kravaře (681 m). Má tvar protáhlého obdélníku se zaoblenými rohy, orientováno je delší osou ve směru S - J. Jeho délka je přes 100 m. Z plochy hradiště je obvodovým příkopem a valem vyčleněna S část, která je tak odělena od J části, tvořící jakési předhradí. Celý tento útvar je obehnán ještě dvojitým příkopem s dvěma valy. Valy jsou hluboké 2 - 8 m, jsou vylámány do kamenitého terénu. Rozměry jádra hradiště jsou cca 20x40 m a jsou na něm patrny terénní nerovnosti, snad relikty objektů. Na Z a J straně jádra se zdvíhá menší val. Pravděpodobně jde o o jeden z nejstarších hradů u nás, opěrný bod či předchůdce hradu Rýzmberk. Jeho zástavba byla nejspíše převážně dřevěná. Lokalita, přes kterou vede červeně značená turistická cesta, je porostlá vzrostlým listnatým lesem. Menší archeologický výzkum R. Turka v roce 1959, povrchový průzkum Z. Procházky v 80. letech 20. století.