hradiště Raciberk

Hradiště Hradec se nachází v nadmořské výšce 658 m na vyšším z obou vrcholů výrazného vrchu, který leží na S okraji Českokrumlovské vrchoviny. Vrch leží nad soutokem bezejmenné vodoteče a Dolanského potoka, který je pravostranným přítokem Chvalšinského potoka. Dvoudílné hradiště se skládá z oválné akropole a malého předhradí, které se k ní připojuje na V straně. Nepravidelně oválná akropole o rozměrech cca 110 × 80 m, jejíž delší osa probíhá ve směru SSV – JJZ, zaujímá skalnatý vrchol kopce s malou vrcholovou plošinkou a poměrně silně klesajícími bočními svahy. Z opevnění se dochoval val s vnějším příkopem, který uzavírá plochu cca 0,75 ha. Vnitřní výška valu je asi 1 m, výškový rozdíl mezi jeho temenem a dnem příkopu dosahuje až 3 m. Přerušení valu na SV straně může být pozůstatkem původního vstupu. Na V straně se k akropoli připojuje malé předhradí chráněné nízkým obloukovitým valem.