hradiště u Vinoře - Bažantnice výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy