hřbitov

Areál hřbitova se nalézá v severní části historického jádra města. Nepravidelný obdélný půdorys hřbitova uzavírá ohradní kamenná zeď se dvěma pilířovými branami na jižní straně. V jižní části areálu stojí soubor kamenných empírových náhrobků a výklenková kaple. Uprostřed severní části je situována hřbitovní kaple sv. Rosalie a v SZ rohu márnice, vestavěná do rozšířené části ohradní zdi. Ze severní strany navazuje nově založený hřbitov se vstupní branou. Předmětem ochrany je hřbitov s náhrobky, kaple sv. Rozálie, výklenková, kaple, márnice čp. 45, ohradní zeď s branami a pozemky dle přiloženého zákresu.