hřbitov - Háj umučených

1/ Háj umučených 2/ památník Vlevo od silnice vedoucí ze Stoda na Chotěšov háj se vzrostlými stromy (javor, jasan, akát, bříza, borovice aj.) s cestičkami mírně stoupajícími do svahu. Při vstupu čtyřjazyčné označení (na 4 černých tabulích bílý nápis): "Háj umučených / v dubnu 1945 bylo ve Stodu německými fašisty povražděno 241 / bojovníků za svobodu lidstva. Zde odpočívají svůj věčný sen / Pokoj jejich popeli, čest jejich památce ! “