hřbitov s ohradní zdí

Ohradní zeď ohraničuje hřbitov kolem kostela. Dnes již chybí na jižní straně - v úseku od brány vedle márnice až zhruba do úrovně budovy fary - kde ji nahradilo pletivové oplocení. Zeď je poměrně nízká, zděná z cihel. Vnější strana je režná, vnitřní stranu převážně tvarují hrobky a náhrobky, které u zdi stojí. Vlastní zeď tak zde téměř není viditelná - tam, kde se projevuje, jsou zbytky omítky. Korunu zdi kryje cihelný parapet s vnějším sklonem, dnes oplechovaný. Na jihovýchodě (u fary) a jihozápadě (u márnice) se nachází brány, obě řešené stejně. Jsou pilířové, z kamenných kvádrů, bez omítky. Pilíře ukončuje širší římsa a na ní umístěná čtyřstěnná kamenná stříška. Vrata obou bran jsou novodobá. Zeď je přerušena ještě na severovýchodní straně, a to brankou bez architektonického ztvárnění.