hřbitov židovský

Nejvýchodnější z trojice hřbitovů u kostela Navštívení Panny Marie. Nevelký obdélný pozemek, vymezený ohradní zdí z lomového kamene, navenek omítanou, s náhrobky soustředěnými při západní a východní zdi, ostatní plocha zatravněna.