hřbitovní kaple sv. Michaela

Kaple obklopená hřbitovem vystavěna na návrší severozápadně od obce. Jednolodní stavba na půdorysu kvadrilobu s představěnou nižší obdélnou předsíní je završena sedlovou, nad kruhovými úseky zvlněnou střechou. Hlavní hladké průčelí zakončeno římsou a vysokým štítem (dříve stupňovitý s obdélným okenním otvorem lemovaným lizénami ve středu). Před hlavním štítem předsazeno nižší průčelí předsíně, které je na středu prolomeno vpadlinou, v ní obdélný vstup obklopený dvojicí toskánských sloupů nesoucích hladké kladí a nízký hladký tympanon rámovaný jednoduchou výraznou římsou, ve vrcholu kovaný kříž. Nároží předsíně jsou zvýrazněna širokými dolů se rozšiřujícími pilastry stylizovanými do podoby pylonů (dříve pojednány pásovou rustikou). Na středech bočních fasád předsíně dvě dekorativně pojaté zdrobnělé věžičky zaříznuté do půdorysu stavby, ve své horní polygonální části vystupujcí nad střechu a po stranách lemované segmentově ukončenou atikou. Ve vrcholu zvonových stříšek kovové kříže. Boční fasády lemovány podobně jako čelní širokými lizénami. Fasády lodi hladké, prolomené vždy jedním termálním a jedním segmentem završeným okenním otvorem (západní segmentový otvor rozšířen na vstup). Interiér plochostropý, od předsíně oddělen širokým segmentem zaklenutým vstupem, nad ním dřevěná tribuna. Na podlaze vnitřních prostor předsíně náhrobky.