hřbitovní kříž

Kříž, umístěný osově na vstup, se nachází ve střední části hřbitova. Jedná se o litinový kříž s korpusem Krista, umístěný na mohutném hranolovém podstavci, jehož celková výška dosahuje přibližně 3,5 m. Kříž spočívá na novodobé odstupněné podastě z umělého kamene. Architektonicky pojatý litinový podstavec vrcholí římsou, která vynáší atiku s motivem cimbuří. Prostor pod římsou dekoruje vlys slepé kružby. Nároží jsou okosena a zdůrazněna opěráky, ukončenými pultem s čely s rozvilinovým motivem. Čela jsou vyplněna čtyřmi litinovými deskami s nápisy frakturou. Čelní deska nese nápis: "Odpočinutí / lehké dejž jim PANE / a swětlo wěčné / ať jim / swítí", zadní pak "POSTAWEN 1897". Na západní straně je umístěn nápis: "Duše pak / sprawedlivých / jsou w ruce / Boží / a nedotkne se / jich muka / smrti. / Moudr.3.1.", na východní straně pak: "BŮH / pak i Pána / wzkřísil: / i nás wzkřísí / mocí swou / I.Kor 6.14." Socha Krista, znázorněná podle běžného schématu, je pozlacená a anatomicky přesně propracovaná; kříž je rozměrný, jednoduchý, s výraznými výstupky a s nápisovou páskou JESUS / NAZARE / NUS / REX / JUDAORUM. Předmětem ochrany je litinový centrální kříž na předmětném pozemku.