hřbitovní obřadní síň Hostinné

Tvar obřadní síně byl inspirován dvojicí sepjatých rukou obracejících se k nebi. Dva proti sobě obrácené vysoké, elegantně prohnuté prvky z pohledového betonu vytváří ojedinělou vysokou hmotu budovy a zároveň tvoří její zastřešení. Čelní stěna mezi těmito prvky je částečně vyzděná z opracovaného kamene, z velké části je prosklená. Ke vstupu do síně vede dlouhá krytá markýza nesená subtilními sloupy. Její podhled je vytvořen z kolmo posazených dřevěných prvků, před markýzou je vytvořené masívní kamenné schodiště.