hřebčín s kmenovým chovným stádem starokladrubského koně

Rozsáhlý areál hřebčína se rozkládá na území třech katastrálních území: Kladruby nad Labem, Selmice a Hlavečník. Jeho těžiště je ve stavebním areálu zámku, jehož středem je rozlehlá plocha cvičiště, kterou obklopují budovy stájí, sýpek, obytných budov, budovy zámku a kostela. Jižně od zámku se rozkládají pastviny a cvičiště, jsou zde situovány stavební areály dvůr Josefov a odchovna. Západně od zámku pak vede alej, kterou lemují pastviny, a jež končí dvorem Františkov. Jižně od této aleje se nachází areál budov s parkem v lokalitě Mošnice. Součásí dvora Františkov je též soubor budov v obci Selmice, které tvoří funkční součást dvora. V rámci areálu jsou chráněné další objekty: zámek; kostel sv. Václava; park; stáje a sýpky; budova čp.48; kočárovna a byty čp.13; obytná budova čp. 44 a čp. 46 se stájemi; kříž; čp. 23; kostel sv. Kříže s márnicí a ohradní zdí; socha sv. Jana Nepomuckého; socha sv. Donáta; socha Piety; padok; hájenka čp. 42; hájenka čp. 55; hájenka čp. 92; dvůr Josefov se stájemi; čp.47; odchovna; čp. 58; čp. 70; eč. 34; dvůr Františkov; čp.55 se stájemi; čp.40; čp.3; čp.6; čp.4 a čp.5; socha sv. Gottharda; lovecká chata Mošnice; bažantnice Mošnice s parkem; krajina s pastvinami a alejemi; objekt vodojemu a budova strojovny; bývalá zámecká zahrada; dům čp.3 (pošta), dům čp.2 ( bývalá fara), pastviny, cesty a tzv. Kladrubský vodní kanál (v kú. Kladruby nad Labem).