hrobka Aichelburgů

Hrobka je situována v areálu hřbitova, který se nalézá asi 200 m od S okraje intravilánu obce, vpravo od silnice, která směřuje na Neustupovské Otradovice. Objekt se přimyká k V úseku hřbitovní zdi, a to zhruba v jeho polovině. Kaplová hrobka je vystavěna na obdélném půdoryse z něhož na Z vystupuje výrazný rizalit. Charakter zdiva není pro omítky zřejmý. Bohatě pojednané fasády jsou bíle natřeny. Vyniká především náročná výzdoba průčelí rizalitu, které je prolomeno vysokým vstupním otvorem, nad nímž je umístěn reliéfní, ve štuku vyvedený erb, který zčásti zasahuje do plochy římsy, jíž jsou svázány hlavice pilastrů vymezujících portál. Původní dveře mají náročnou kovanou výzdobu s vegetabilními motivy. Průčelí stavby jsou vodorovně členěna do pásů. Bohatě jsou pojednány nadokenní římsy otvorů hlavního průčelí. Středová část je výrazně převýšena. Mimořádně honosně je pojednán interiér. Střechy (nad střední částí sedlová, nad postranními částmi valbové) jsou kryty recentními bobrovkami. Předmětem ochrany je hrobka Aichelburgů (st.p.312).