hrobka Buquoyská

Hrobka stojí na východním okraji městského hřbitova. Orientovaná neomítaná stavba na křížovém půdorysu s předsazenými schodišťovými rameny je zbudována z režného cihelného zdiva a všechny kamenické detaily jsou vytesány z pískovce. Jednolodní stavba s příčnou lodí a pětiboce ukončeným presbytářem má na nárožích opěráky vyzděné z pískovce a ukončené pultovou stříškou. Stavbu uzavírá plechem krytá sedlová střecha, nad jejíž úroveň vystupuje v místě křížení lodí polygonální vížka vrcholící jehlancovou střechou. Interiér kaple prosvětlují v patře lomená okna s kružbami. Transept a západní průčelí mají trojúhelné štíty vrcholící křížem. V ploše štítu transeptu se otvírají lomená kružbová okna, v západním štítu je lomená nika s kamenicky opracovaným ostěním, ve které stojí socha Krista Vzkříšeného. V přízemí západního průčelí se v rizalitu nalézá portál s lomeným tympanonem v jehož ploše je umístněn erb Buquoyů nesený párem gryfů s rodovým heslem: „DIEU ET MON ROI“ (= Bůh a můj král). Portálem se vchází do prostoru hrobky, která byla původně určena k uložení ostatků hraběcí rodiny Buquoyů.