hrobka hrabat Harnoncourt-Unversagt

Hranolová stavba s průčelími členěnými dvakrát odstupněným soklem a vertikálně nárožními pilastry a dvěma dalšími pilastry na všech průčelích. Pilastry s římsovými hlavicemi a s patkami s oblounovou profilací spočívají na vysokých soklech vystupujících z horního stupně soklu stavby. Pilastry vynáší římsové kladí ukončené vyloženou profilovanou korunní římsou, která nese sedlovou střechu nízkého sklonu a nad vstupním a zadním průčelím ořímsovaný trojúhelníkový štít. Štít zadního průčelí je prolomen otvorem kruhového tvaru. Vstupní průčelí a obě boční průčelí jsou prolomena pravoúhlými okenními otvory se středovými pilířky opatřenými profilovanými šambránami s ušima ve všech čtyřech rozích. Pravoúhlý zazděný vstup přístupný 3 stupni schodiště je rovněž rámován profilovanou šambránou s ušima. Střecha je kryta bobrovkou.