hrobka hrabat Harnoncourt-Unversagt

Hrobka je situovaná v zalesněné části bývalého zámeckého parku, cca 150 m na opačné straně silniční komunikace od zámku směrem do Ořechova. Jedná se o drobnou pseudoklasicistní architekturu se stopami reminiscenčních stavebních prvků. Severní i jižní průčelí je prolomeno vstupem zdobeným šambránou s ušima (v současné době jsou z bezpečnostních důvodů oba zazděny). Vchody rámuje dvojice pilastrů, u hlavního průčelí s děleným oknem nad vstupem. Bosované fasádní omítky zdobené ze tří stran dvojicí pilastrů na profilovaných soklech vynášející prázdné kladí budovy, průčelí vrcholí trojúhelnými štíty bez výzdoby, zastřešení sedlovou střechou. Na fasádě SV nároží dosud patrné konzoly po elektrifikaci hrobky.