hrobka hrabat z Vrbna

Hrobka rodu z Vrbna leží při severní zdi hřbitova. Jedná se o kompaktní hranolovou stavbu, krytou nižší sedlovou střechou. Vstupní průčelí je orientováno k jihu. Fasády člení dekorativní korunní římsa s motivy festonů, pod nimiž obíhá lišta se zubořezem. Stěny se otevírají každá jedním termálním oknem v ploché šambráně, se středovým klenákem; okna jsou rámována v omítce vyvedeným dekorativním motivem (lilie, pochodeň). Vstupní průčelí je ukončeno štítem se štukovým znakem rodu z Vrbna. Vstupní portál je lemován pískovcovým ostěním, nad ním probíhá přímá nadpražní římsa. Plochu nad portálem dekoruje vlys, skládající se ze štukových oválů.