hrobka Josefa Hlávky

Jde o rodinnou hrobku zakladatele a prvního prezidenta České akademie věd a umění, vědce, architekta a mecenáše Josefa Hlávky. Hrobka se nachází na přeštickém hřbitově u obvodní zdi při silnici Přeštice-Klatovy. Zděná čtyřboká, z kamene a cihel zbudovaná neomítaná stavba se sedlovou střechou, krytou glazovanými bobrovkami, hřeben kamenný. Na přední straně do hřbitova otevřena po celé šířce a výšce lomeným obloukem, sahajícím až do štítu, vrcholícího čtyřbokým ukončovacím článkem se 4 štítky a 5 křížovými kytkami; další kytka na štítku nad patami štítu. Otvor oboustranně ústupkový (dopředu 2 válcové leštěné žulové sloupky, dovnitř jeden, bobulové hlavice pískovcové stejně jako talířové patky). Napříč oblouku kleština, dole kované mříže, uprostřed s dvoukřídlými dveřmi a zakončovacími liliemi. V bočních stěnách nad soklem po třech mělkých obdélných vpadlinách s profilovaným orámováním, určených pro náhrobní desky. Texty na deskách z červeného mramoru, ryté a původně většinou zlacené. Na desce vlevo zepředu dozadu: 1/ František Čermák / vrchní poštovní kontrolor ve Vídni / nar. 1795 + 1877 Josefa Čermáková /roz. Procházková, jeho choť / nar. 16/9 1805 + 8/9 1900 2/ Marie / choť Josefa Hlávky / dcera Františka a Josefy / Čermákové / rodem ze Štýrského Hradce 7.11.1841 + v Grisu u Bozenu 8.11.1882 3/ Anna / vdova po Antonínu Hlávkovi / c.k. okresním přednostovi / + v Humpolci/ rozená Stachová / nar. 1.3.1841 v Přešticích, + 2.10.1893 Desky vpravo zezadu dopředu: 4/ Zdeňka / choť Josefa Hlávky / dcera Norberta a Reginy Machatových / naroz. v Nymburce n. L. 18.2.1843 + v Praze 26/2 1902 5/ Tech.a PhDr. /Josef Hlávka/ zakladatel a I. president / České akademie / nar. 15.2.1831- 11.3. 1908 6/ Antonín ryt. Hlávka / c.k. dvorní rada / nar. 9.9.1825 + 6.11.1908. Celý interiér hrobky vyzdoben výjevy z mariánského cyklu od vídeňského malíře Karla Jobsta v nazaretském stylu. Na klenbě uprostřed Kristus a kolem ve cviklech symboly 4 evangelistů, na klenbě a horní části bočních stěn po 9 obrazech (3 x 3) v trojlaločném orámování. Vlevo výjevy ze života P. Marie (až do Klanění sv. Tří králů), vpravo ze života Kristova. Na zadní straně kaple v úzkém orámování velký výjev Nanebevzetí P. Marie, vznášející se v mandorle k nebesům a obklopené anděly, zčásti s hudebními nástroji; dole pak, zřejmě na hřbitově v pozadí s branou v ose, apoštolové zčásti klečící, zčásti stojící kolem prázdného hrobu Mariina, jehož deska s Davidovou hvězdou je obklopena a uvnitř vyrůstají lilie. Pod obrazem nápis PAMÁTCE DRAHÉ CHOTI MARIE / VĚNOVÁNO L.P. 1887 a níže ze soklu vystupuje na dvou konzolách obdélná profilovaná deska. V prostoře před ní na nožkách 2 čtyřboké, na hranách okosené lucerny secesních tvarů.