hrobka Karla Merta

Hrobka představuje velmi výrazný a dominantní prvek a zároveň nejhonosnější stavbu na předměstském hřbitově u kostela sv. Václava. Jedná se o architektonicky cennou hrobku v antikizujícím slohu, která je postavena ze švédského syenitu. Návrhem hrobky byl pověřen sochař Václav Neubauer, jehož návrh byl upraven architektem Antonínem Pfeiferem. Kamenickou práci provedla firma Jan Rada a syn. Hrobka je architektonicky upraveným místem pohřbu jednotlivce nebo rodiny či rodu. Předmětná stavba je dokladem „přízední“ náhrobní architektury, která je včleněna do ohradní hřbitovní zdi a je vystavěna na obdélném půdorysu. Stavba je situována na stupňovité podnoži, ztvárněním vychází z podoby antických chrámků se zadní nosnou stěnou v tloušťce ohradní zdi. Před zadní stěnu je představěna sloupová architektura tvořená šesti válcovými sloupy bez entaze. Čtyři sloupy jsou v přední linii (části) a dva jsou předsazeny před zadní stěnu. Sloupy dosedají na hranolovou patku připojenou ke sloupu plinty a tory a jsou ukončeny prstencem s jednoduchou hlavicí a krycí deskou – abakusem. Sloupy nesou výrazné kladí s architrávem, hladkým vlysem a předsazenou římsou a dále trojúhelný tympanon se sedlovou oplechovanou střechou. Trojúhelný profilovaný tympanon je ve středové části polokruhově otevřen. Ve vrcholu hřebene se nachází kamenný jednoduchý kříž. Ve středu hrobky při zadní stěně je umístěna socha anděla na jednoduchém hranolovém podstavci se zkosenými hranami v horní části. Ve středu podstavce je kruhové vpadlé pole. Socha anděla je zhotovena z bílého mramoru a byla pro výzdobu hrobky použita druhotně. Autorem sochy je Josef Strachovský, významný sochař z konce 19. a počátku 20. století. Anděl stojí na pravé noze a levou má mírně pokrčenou, kolem nohou se mu lehce ovíjí dlouhý šat. Hlavu s kudrnatými vlasy a čelenkou s křížkem sklání k rukám sepjatým na hrudi. Ze zad mu vyrůstají vzhůru se pnoucí načechraná křídla. Ve středové ose stavby mezi předními sloupy v mírném odstoupení od linie sloupů je před sochou anděla situována mramorová busta Karla Merta. Busta se nachází na podstavci, který má ve své horní části projmuté podélné strany dosedající na římsy. Na podstavci je nápis: „Vrchní právní rada / Karel Mert / býv. starosta města / poslanec na sněmu zemském / a rytíř král. dánského / řádu Danebroga / zemřel 26. října 1936“. Před hrobkou se nachází vlastní hrobové místo v šíři hrobky, které je kryto odstupněnými kamennými deskami. Hrobové místo je vymezeno na bočních stranách nízkou kamennou zídkou a v přední části, těsně u vymezujících zídek, nízkými podstavci s ukončující kruhovou deskou. Pozemek, na němž hrobka stojí, je chráněn jako součást jiné kulturní památky (kostel sv. Václava s areálem, r.č. 47242/3-1708).