hrobka Karoliny Nimptsch

Nad sedlovým portálem s okosením cihelný pas s obdélnou tabulkou s nápisem DER VEREHRTEN TANTE DIE DANKBARE NICHTE, nad keramickou rozetou rozetou úzké vysoké okno, po stranách portálu kamenný sokl. Na hlavním průčelí jsou umístěny dvě kovové lilie, ve štítu jedna, na bočních stěnách po dvou. Ve vrcholu štítu je umístěn litinový kříž. Zastřešení - sedlové, střešní krytina: břidlice. Interiér: klenba valená lomená, stěny členěny průběžnou profilovanou římsou, socha anděla na soklu neseném štítonošem, kříž na soklu, náhrobník s nápisem.