hrobka Kinských

Memoriální architektura obdélného půdorysu s polygonálním závěrem členěna v ploše nárožními dvojicemi pilastrů vysokého řádu s dórskými hlavicemi na soklu obloženém kamenem, nesoucí rovné kladí s profilovanou korunní římsou. Průčelí s ústupkovým portálem segmentového zakončení ukončeno trojúhelníkovým tympanonem v ploše s erbem hrabat Kinských. Závěr je prolomen segmentově ukončeným oknem. K jižní boční stěně přistavěno kolumbárium.