hrobka manželů Brděkových

Hrobka v podobě kaple na půdorysu zkráceného obdelníka je zděnou omítanou stavbou v neorománském slohu s nízkým mírně odsazeným oběžným soklem, ve střední ose převýšena a kryta sedlovou po stranách pultovou střechou krytou plechem. Hlavní průčelí trojosé ve střední části s umístěným plkruhově ukončeným vstupem s dvoukřídlými dekorativními kovovými dveřmi z litiny, rámován ostěním z dvojice sloupků s akantovmi hlavicemi a hladkým děleným dříkem, nesoucích tordovaný záklenek. Střední osa tvoří současně na způsob edikuly lizénový rám ve vrcholu s kruhovým rozetovým oknem a hrotitým štítem s vysazeným pravoúhlým vrchlíkem. Průběžná korunní římsa je zdobena pásy listovce, diamantového vzoru. Boční křídla s lizénovými rámy ve vrcholu s obloučkovým vlysem jsou prolomena menšími okny tvaru trojlistu. Boční stěny člení ve středu slepé rozetové okno s profilovanou šambránou.