hrobka Marie Ebner - Eschenbachové

Volná budova situovaná ve svahu, na polygonálním půdoryse, při vstupu přízemní. Pravoúhlý vchod flankovaný pilastry s římsovou hlavicí a atikou s kamenným znakem Dubských, vede do vidlicové chodby se schránkami rakve, osvětlené čtyřmi okny se segmentovými záklenky. V ose zmíněného vchodu je z druhé strany terase, vyrovnávající úhel svahu, vchod do kaple kruhového půdorysu, zaklenuté kopulí s otevřenou lucernou. Pod terasou pravoúhlý vchod do chodbové krypty. Střecha nad kaplí kopulovitá, kryta měděným plechem, vidlicová chodba zakryta pultovou střechou z natřeného pozinkovaného plechu. Materiál: cihla s hladkou omítkou, krytina - plech