hrobka Mattauschů

Areál hrobky rodiny Mattauschů se nachází na městském hřbitově, rozkládajícím se severovýchodně od historického centra města. K hrobce vede cesta od vstupní brány na hřbitov, lemovaná alejí. Hrobka je umístěna na stupňovité terase, ohrazené oplocením. To tvoří mřížová pole, oddělená zděnými sloupy s ozdobnými hlavicemi. Na přední straně oplocení jsou čtyři větší sloupy s plastickou výzdobou – dvěma andílky světlonoši a vázou (ty byly původně dvě, jedna byla odcizena). Terasa je přístupná po kamenném schodišti. Budova hrobky má půdorys rovnoramenného kříže. Stěny člení kvádrová bosáž, nároží jsou opatřena pilastry. Všechny čtyři rizality hrobky ukončuje trojúhelný fronton, na přední stěně s reliéfem poprsí andílka, na ostatních stěnách s kruhovým oknem. Vstup do hrobky tvoří dvoukřídlé prosklené dveře s ozdobnými mřížemi, lemované portálem s trojúhelným frontonem. Osvětlení hrobky zajišťuje kromě kruhových okének a prosklení dveří tambur, situovaný nad křížením. Tambur kromě oken člení sloupy, podpírající mohutnou hlavní římsu. Interiér nadzemní části hrobky svisle člení sdružené pilastry, vodorovně pak profilované římsy. Podlahu kryje dlažba s motivy čtyřlistých květů. Na jihozápadní straně podlahy se nachází vstup do krypty. Ta je přístupná točitým schodištěm, ukončeným železnými dveřmi. V kryptě jsou dosud kovové rakve.