hrobka rodiny Brass

Obdélná, takřka čtvercová, budova hrobky je postavena z kamenných kvádrů, vnitřní líc v interiéru je kamenný, klenba cihelná. Nároží jsou zpevněna kamennými odstupňovanými opěráky. Po celém obvodě budovu obíhá kamenný, jednou odsazený sokl ukončený profilovanou římsou. Druhé odsazení opěráků se propisuje na stěnách jednoduchou kordonovou římsou, kterou tvoří prostá šikmina. Stěny jsou ukončeny masivní profilovanou korunní římsou, zdobenou palmetovými listy. Plocha mezi kordonovou a korunní římsou je, kromě západní strany, zdobena čtyřlisty v jejichž středu je rozvitý květ. Před všechna čtyři průčelí v ose přestupují rizality, které jsou ukončeny trojúhelníkovým štítem, které jsou zdobeny trojlistem. V severním a jižním rizalitu je prolomen okenní otvor, vrcholící lomeným obloukem. Špalety otvoru jsou profilovány širokým výžlabkem. Jižní okenní otvor je zcela zazděn cihelnou výplní, v severním je část cihelné zazdívky nahrazena luxfery. Vstupní otvor je prolomen v rizalitu ne východním průčelí. Otvor ukončený lomeným obloukem má špalety profilované širokým výžlabkem, do kterého jsou na každé straně vsazeny dva pruty dosedající na oktogonální patky. Na vnější prut dosedá třílistá jeptiška, tvořená dvěma pruty, mezi kterými je široký výžlabek. Na vnitřní prut nad vstupním otvorem navazuje výžlabek s odsazením vymezujícím plochu tympanonu. V něm je v reliéfu provedený nápis: „RUHESTÄTTE DER FAMILIE G. BRASS“, pod nápisem je datace 1893. Samotný vstup je segmentově zaklenut, vyplňují jej dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce. Na korunní římsu dosedá oktogonální jehlancová střecha tvořená kamennými deskami, které jsou střídavě hladké nebo se vzorkem imitujícím taškovou krytinu. Střecha vrcholí oktogonální kamennou lucernou s osmiúhelnou jehlancovou střechou v jejímž vrcholu byl umístěn kříž.