Hrobka rodiny Fr. Rottera (H 94)

Stavba se nachází poblíž výše uvedené hrobky, a to západním směrem, u severní zdi městského hřbitova, p.p.č. 742/2. Monumentální stavba s oplocením vymezující kryptu lichoběžníkového půdorysu s krycí deskou, s přístupovým schodištěm z prostoru veřejného pohřebiště. Výrazným stavebně uměleckým prvkem je otevřená kaple s nikou o šíři 120 cm, hloubky 60 cm a výšky250 cm, po stranách niky sloupy s hlavicemi a zavíjenými spirálami, pod sloupy hranolové soklíky s orámováním. V nice, exedře, na hranolovém soklíku o výšce 80 cm umístěna socha Krista v mírně nadživotní velikosti o výšce 190 cm. Figura je zobrazena v kontrapostu, s nakročenou pravou nohou, oděna do dlouhého splývavého šatu bez výrazné draperie, pravá ruka ohnuta v předloktí a položena volně na prsou. Materiálem kov. Nika se sochou Krista je završena rozeklaným frontonem, uprostřed s vázou, v pásce nápis ve versálkách FAMILIE - FR. ROTTER. Otevřená kaple ukončena trojlistem segmentového štítu s mušlemi provedenými v reliéfu. Plocha krypty vymezena dvěma postranními bočními křídly o výšce 180 cm na kamenné podezdívce, v mělkých nikách osazeny do prostoru hrobové krypty žulové nápisové desky se jmény zemřelých. Horizontální krycí plocha krypty vyrovnána ve svažitém terénu hřbitova pískovcovými bloky podezdívky, ve které je uchyceno zdobné kovové oplocení o výšce 110 cm, u vstupních schodů je dochována dvoukřídlá vstupní branka o rozměru 120 x 140 cm výšky. Socha Krista se signaturou H. SHOLZ na nízkém plintu po pravé straně. Hodnotná funerální hřbitovní stavba s výraznými řemeslně propracovanými kamenickými detaily je doplněná o figurální práci významného rakouského sochaře C. H. Scholze (1880 – 1937),