hrobka rodiny Haberland s Kalvárií

Na mohutném podstavci z nepravidelně rozmístěných neopracovaných kamenů ve tvaru skály, Golgoty, je umístěno sousoší Krista na kříži, Maří Magdaleny, Panny Marie a sv. Jana. Kříž v podobě kmene nese korpus Krista, jehož ruce směřují šikmo vzhůru, nohy v kolenou jsou pokrčeny a bederní rouška poklidně splývá z Kristových boků pod nohama a obtáčí svislé břevno kříže. Hlava s trnovou korunou, mírně zvlněnými vlasy a vousy je skloněna na prsou. U paty kříže klečící Marie Magdalena s rozpuštěnými vlasy, šaty s krátkými rukávy a pláštěm, který jí spadá z ramen, objímá kříž a vzhlíží vzhůru ke Kristu. Po levé straně postava Panny Marie v patetickém gestu spíná ruce na hrudi. Je zahalena v plášť, který zakrývá i část hlavy a jehož drapérie tvoří kolem celé postavy bohaté záhyby. Obličej úpěnlivě hledí ke kříži. Vpravo od kříže stojí v mírném kontrapostu robustní postava sv. Jana v jednoduchém oděvu s dlouhými rukávy, v pase přepásán páskem, přes rameno plášť. Ruce volně sepjaty, hlavou pootočen ke Kristu. Do podstavce jsou vsazeny různé nápisové desky. Na čelním místě vpředu pod křížem je mramorová deska v podobě rozevřeného svitku, zdobeného péry, s nápisem minuskulou Familie Haberland (viz poznámky). Materiál je převážně pískovec z Haberlandových lomů v Bukové. Ikonografické zpracování Kalvárie je klasické jak v pojetí, gestech, antikizujícím šatu, tak i celkovém výrazu. Na podstavci je ještě několik nápisových desek na čelní straně i vzadu, některé už špatně čitelné. Na zadní straně je výklenek s odloupnutým reliéfem, snad P. Marie, zůstal obrys a část podstavce. Některé nápisové desky chybí. Před Kalvárií je vlastní hrobka, krytá třemi náhrobními deskami z černé leštěné žuly. Povrch desek je vyklenut, prostřední je zvýšená a opatřená čtyřmi bronzovými kruhy na zvednutí. Kolem hrobky je ze tří stran mřížka z litiny a železné pásoviny, zadní strana se přimyká k podstavci Kalvárie.