Hrobka rodiny Ignaze Rottera (H 99)

Klasicistní hrobka Rotter byla vystavěná ve 2. polovině 19. století u severní ohradní zdi hřbitova, p.p.č. 742/2. Stavba obdélného půdorysu se vstupem od jižní strany, vstup do objektu hrobky ústupkovým portálem se dvěma sloupy. Kované dvoukřídlé dveře se zdobenými vegetativními motivy. Nad vstupem trojúhelný štít, ve vrcholu prostý pískovcový latinský kříţ. Stavba neomítnuta, vystavěná z pískovcových kvádrů světlé barvy, nad kryptou uvnitř stavby na stěnách vsazeny náhrobní desky s krucifixem. Doklad funerální městské architektury s dochovanými kamenickými a kovářskými prvky.