hrobka rodiny Laichterovy

Území rodinné hrobky rodiny knižního nakladatele Jana Laichtera je vymezeno živým plotem, který je ve středu otevřený brankou a kovanou mříží. Konfigurace hrobky v podobě zelení vyplněného kamenného rámce hrobu a zadní partie: nevysokého kamenného stupně, z něhož se zdvihá souvislá dvouetážová stěna pročleňovaná ve spodní úrovni půlkruhovými nikami. Ve spodním pásu je stěna sedmiosá. Centrální část spodní úrovně vyplňuje obdélná nápisová deska z černého skla, po každé straně jsou do hmoty stěny náhrobku vyhloubeny tři mělké prázdné niky. Nad průběžnou římsou hranolového profilu se zvedá plná, hladce omítaná stěna s bílou plochu rozdělenou jen drobnými obdélnými nápisovými tabulkami z černého skla po obou stranách a v centrální ose segmentový bronzový reliéf Poutníka a smrti od sochaře Antonína Kalvody. Hmota pomníkové stěny je korunována prostým páskem předstupující římsy.