hrobka rodiny Meinertů

Zděná omítaná stavba čtvercového půdorysu, krytá sedlovou střechou nízkého sklonu. Krytina pálená taška. Vstupní průčelí ukončené stupňovitou atikou, zdobenou vlysem s kazetami vyplněnými stylizovanými listy. Vstup sevřený dvěma polygonálními sloupky, formován stlačeným záklenkem, nad kterým je ve štuku modelovaná archivolta ve tvaru oslího hřbetu. Nad archivoltou reliéfní obdélný rám s nápisem: "DIE LIEBE HÖRET NIMMER AUF." Po jeho stranách kruhy s okřídlenými andílčími hlavičkami. Sloupky vystupují z roviny průčelí, jsou ukončeny jehlancovými stříškami. V bočních osách vstupního průčelí se ve spodní omítkové vrstvě rýsují motivy jetelových křížů. Interiér hrobky osvětlen malými segmentově ukončenými okny prolomenými v bočních zdech. Vstup do hrobky po sedmi schodišťových stupních. Dveře původní, dvoukřídlé, dřevěné, rámové, členěné ve třech úrovních kazetami. Prostřední kazety vyplněny rozetami. Kování původní. Nad dveřmi světlík členěný pruty, vyplněný barevným sklem.