hrobka rodiny Nádherných

Hrobka rodiny Nádherných je situována v zámeckém parku ve Veselíčku, v jeho SZ části, při ohradní zdi parku. Rodinná hrobka nemá vlastní parcelu, nachází se na velké parcele parc.č. 66/1 zámeckého parku. Hrobka je orientována k SZ. Památková ochrana se vztahuje na hrobku bez pozemku. Hrobka se nachází na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem a je zastřešena sedlovou střechou s jehlancovým ukončením na západní straně. Střecha je kryta pálenou bobrovkovou krytinou. Hrobka je situována na kamenném mírně předsazeném soklu s římsou, zdivo hrobky je cihelné s novogotickými štukovými a terakotovými prvky. Průčelí hrobky jsou v nárožích zvýrazněna štíhlými opěráky, dvakrát odstupněnými s pultovými stříškami a ukončeny trojúhelnými štítky s kružbou na všech čtyřech stranách. Opěráky jsou završeny vysokou fiálou s kraby a s křížovou kyticí ve vrcholu. V ose průčelí je prolomen lomený ústupkový portál s tympanonem, s trojúhelným orámováním a se třemi kamennými stupni, kde po stranách vstupu jsou odstupněné pilíře s patkou a pultovou stříškou. Otvor bez výplně. Plocha tympanonu je vyplněna silně zkorodovanou malbou na plechu – alianční erb zřejmě Nádherných z Borotína. Průčelí je ukončeno profilovanou korunní římsou obíhající po celém obvodu hrobky. Nad římsou se zvedá trojúhelný štít s lomově zakončenými profilovanými ústupky (vpadlinami) vrcholící křížem. V ploše štítu jsou prolomeny čtyři malé větrací otvory s lomový ukončením. Boční průčelí jsou zvýrazněny vždy dvěma nižšími opěráky s profilovanou patkou a s pultovým ukončením. Mezi pilíři jsou dva hrotité okenní otvory s téměř dochovanými terakotovými kružbami. Okenní otvor je ve štukové horní šambráně, s hrotitým ukončením v patě oblouku. Otvory bez výplně. Boční průčelí je zdobeno kružbovým vlysem s konzolami a s liliemi. Trojboký závěr hrobky s pilíři je v ose prolomen kruhovým okenním otvorem, bez výplně. Dochoval se i kamenný kryt krypty, který se nachází před vchodem do hrobky.