hrobka rodiny Suchardových

Hrobka rodiny Suchardových je situována na místním hřbitově, v jeho severovýchodní části. Rodinnému náhrobku dominuje po levé straně figura statného slovanského mladíka s kosou, figura je zobrazena v nadživotní velikosti (2 m), v poloaktu, “netradičně pojatá, hrdá a neúprosná alegorie smrti”. Postava je oděna do splývavé drapérie, ztvárněna v kontrapostu, s levou rukou spuštěnou podél těla, pravá ruka je ohnuta v předloktí s uchopenou kosou, výraz ve tváři je hrdý a zamyšlený. Postava je umístěna na kvádrovém soklu o výšce 120 cm. Pravá strana náhrobku ve spodní části s hrubě tesaným kamenem, na kterém je položen nepravidelný kvádr s rytými jmény zemřelých. Náhrobek je ukončen širokou přesahující římsou se třemi portréty příslušníků rodiny Suchardových, od leva Antonína Suchardy (1812 - 1886, sochař a loutkář, děd Stanislava Suchardy), Antonína Suchardy ml (1843 - 1911, sochař, otec Stanislava S.) a Anny Šádkové. Vlastní hrobku kryje masivní zákrytová žulová deska o rozměru 200 cm x 90 cm , položená na základovém obvodovém soklu. Hrobové místo vymezeno po stranách čtyřmi kvádrovými profilovanými sloupky, ve spodní části s patkou, zakončenými plochými krycími deskami, výška pilířů je 120 cm. Mezi pilířky je po obvodu ve výplni kovaný plůtek, který je bohatě zdoben z přístupové strany zavíjenými ornamenty s vegetativními motivy, uprostřed s otevíratelnými segmentově zakončenými vrátky. Délka přední strany kovového oplocení je 400 cm, výška 85 cm (místy 105 cm).Použitým materiálem je pískovec, žula, kov. Náhrobek rodiny Suchardovy byl dokončen v r. 1913.