hudební pavilon

Jedná se o stavbu obdélného půdorysu s průčelími členěnými lizénovými rámci a pásovou rustikou s akcentovanými západním vstupním a východním zadním průčelím vystupujícími širokými rizality. Západní vstupní rizalit je prolomen v téměř celé šíři a výši pravoúhlým otvorem s mřížovou výplní mezi dvěma vloženými iónskými sloupy flankujícími mřížovou bránu vstupu a podpírajícími kladí, východní rizalit je slepý členěný pravoúhlou vpadlinou. Jižní boční průčelí je členěno 2 pravoúhlými okenními otvory s mřížovými výplněmi, severní pravoúhlými vpadlinami. Průčelí vrcholí profilovanou vyloženou korunní římsou, na níž se nachází nízká atika. Střecha je nízká sedlová.