Husův sbor

Funkcionalistická budova Husova sboru je situovaná severně od centra města, těsně za severovýchodní hranicí MPZ Lomnice nad Popelkou. Hlavní západní průčelí s dominantní věží, která má na vrcholu dvojramenný kříž s kalichem, se obrací do ulice 5. května. Sbor tvoří protipól Pomníku padlým od hořického sochaře Vejse, umístěnému v protilehlém parku. Objekt atypického zalomeného nepravidelného půdorysu je uzpůsobený protáhlé stavební parcele. Na vstupní prostranství vede z ulice schodiště, které vyrovnává svažitost terénu. Zadní část objektu s přístavbou zimní modlitebny z r. 1941 směřuje do rozsáhlé ovocné zahrady. Interiér je funkčně rozdělen na dvě samostatné části, sakrální a obytnou, do nichž se vchází z prostorné předsíně v přízemí. Byt duchovního je situován v prvním patře. V přízemí se nachází kancelář Farního úřadu, jednopokojový byt sborovníka, a především chrámová loď s kolumbáriem. V zadní části přízemí je umístěna zimní modlitebna.