Husův sbor

Areál Husova sboru se rozkládá nedaleko centra Nového Města nad Metují v deltě ulic Husova a Československé armády. Je situován v ose sever-jih. Jedná se o funkcionalistický komplex dvou hlavních staveb- fary a kostela, které se nacházejí v přesně rozvržené zahradě se hřbitovem. Dominantní postavení zaujímá kostel s pravoúhlou obdélnou lodí, k níž přiléhá zvonice a lodžie s kolumbáriem. Za kostelem je v severozápadním koutě zahrady postavena fara. Samostatně mimo zahradu stojí v ose celého areálu sloup se sochou Jana Husa zhotovenou Janem Vítkem, která dominuje dosud plně nerealizované vizi parku.