hvězdárna a planetárium

Základ komplexu hvězdárny a planetária tvoří dvě pozorovatelny s kopulí o průměru sedm metrů. Plášť obou budov tvořených jednoduchou formou rotundy kryté kopulí s plechovou krytinou je proveden z režného lomového kamene. Na rotundu je napojena kubická přízemní hmota s plochou střechou. Tato „předsíň“ se základním zázemím je provedena z omítaného cihelného zdiva na soklu z režného lomového kamene. Opakujícím se motivem jsou kruhová okna, která se původně měla uplatnit i na nerealizované budově hvězdárny. Pod objekty probíhá opěrná zídka s přístupovým schodištěm (dříve z režného lomového kamene, dnes z pohledového betonu). Pozdější pozorovatelny doplnily dvě stavby. První byla jednoduchá přízemní kubická budova s plochou pochozí střechou, která umístěním na osu dotvářela centrální uspořádání areálu. Střídmá omítaná cihelná stavba byla členěna čtvercovými okny na bocích. Hlavním architektonickým prvkem byl ustupující rámovaný vchod v mírně prohnutém průčelí. V zadní části se napojovala rotundou malého planetária s kopulí o průměru osm metrů. Poslední stavbou dotvářející areál byla navazující přízemní cihelná stavba na půdorysu řeckého kříže s bílo-hnědým kabřincovým obkladem. Tato část dodnes skrývá rotundu velkého planetária, na níž je posazena oplechovaná kopule o průměru sedmnáct metrů. Realizací této budovy, včetně propojujícího středního krčku s pozorovatelnou, byl areál na čas dotvořen. Stávající stav je výsledkem komplexní rekonstrukce z let 2009–2011, která krom modernizace stavby a unifikace vnějšího a vnitřního vzhledu budovy má za následek odstranění středního propojujícího traktu, který je v dnešní době nahrazen transparentní vstupní částí s jedním novým podlažím nadzemním a jedním novým podzemním (zahloubená suterénní část). Z původních konstrukcí byla zachována stavba z roku 1959 a pak budova velkého planetária, ke které bylo přistavěno administrativní zázemí. Nová střední část je železobetonovou konstrukcí litou do bednění. Vnitřní úprava konstrukcí je bílá omítka, vnější je sjednocující předsazený plášť v ocelově šedé barvě.