Internát zdravotních sester

Dvě desetipodlažní ubytovací budovy se společnou dvoupodlažní podnoží, na sloupech předsazený rizalit lodžií. Fasády budov jsou omítnuty břízolitem v odstínech šedé barvy, sloupy podloubí v přízemí jsou obloženy pásky šedomodré štípané břidlice, stejně jako sokl nadzemní části suterénních prostor a zídky terénních úprav. Dřevěné okenní rámy a kovové prvky (zábradlí lodžií, rámy výplní z drátového skla a madla) jsou opatřena modrými nátěry. Severní fasády obou ubytoven se sociálním příslušenstvím tvoří pásy copilitových stěn s otevíravými okny v kovových rámech, ostatní fasády tvoří předsazené hmoty lodžií.