Janákova vila

Volně stojící celkem třípodlažní dům je situován ve svahu v rozlehlé zahradě v jihovýchodní části kolonie Baba. V zásadě krychlová hmota budovy je v horním ustoupeném podlaží „oříznuta“ otevřenou širokou terasou. Vzhledem ke stoupajícímu terénu je vstup z ulice v úrovni suterénu, zatímco přístup na zahradu se nachází v úrovni přízemí. Hlavní jižní průčelí orientované do ulice je nejprosvětlenější, prolomeno obdélnými okny různých velikostí. Terasu chrání subtilní kovové trubkové zábradlí, které opticky naznačuje pravidelný krychlový tvar domu. Novodobým zásahem do hmoty budovy je mladší dvojgaráž, která přiléhá k jihozápadnímu nároží vily. Severní průčelí je v úrovni horního patra zcela bez otvorů. Východní zahradní průčelí doplňuje drobný balkon a plochá markýza nad vstupem.