jeskyně Klácelka

Areál jeskyně se nachází na JZ svahu nad silnicí na Želízy. Před samotnou jeskyní je okrouhlý prostor (dvůr) nazývaný Blaník, tvořený čtyřmi stěnami pískovcových skal propojených kovanými mřížemi s brankami. V rostlých skalách jsou ze strany dvora vytesány v životní velikosti postavy Zdeňka Zásmuckého (sedící), Jana Žižky, Prokopa Holého a několik dalších méně čitelných reliéfů (spící vojsko a trpaslíci kovající zbraně). Vstup do jeskyně je upraven do podoby ornamentálně rámovaného obdélného portálu s drapériovým obloukem. Vchod je chráněn dvoukřídlou ocelovou mříží. Vpravo vedle vstupu je oválné okno, také s mříží. Jeskyně je plochostropá, obdélného půdorysu. Podél stěn jsou zbytky kamenné lavice (býval zde i stůl) a na stěnách jsou vytesány nízké reliéfy s náměty z bajky J. W. Goetha: Lišák Ferina (podle předloh francouzského karikaturisty Grandvilla). Na stěně naproti vchodu je vytesán letopočet 1845. Na blízké skalce je vytesán kalich.