jeskyně Nad vodopády, archeologické stopy

Jeskyně se nachází v přírodní rezervaci Karlštejn 500 m proti proudu od bývalé Kubrychtovy boudy, tj. cca 2,5 km proti proudu Bubovického potoka od jeho ústí do Berounky. Jeskyně je dosažitelna po červené turistické značce. Snad se jedná o pozůstatek rozlehlejšího jeskynního komplexu. Hlavní část existující jeskyně tvoří prostora 3,3 x 2 m veliká a 2-2,5 m vysoká. Dále k západu pokračuje šikmá chodba. Celá jeskyně je asi 10 m dlouhá. Areál sloužil v pravěku k osídlení.