jezuitské divadlo

Dvoupatrový dům stojí na hraně ostrožny, podél Horní ulice, kam se obrací severním vstupním průčelím. Bývalý měšťanský dům a později barokní jezuitské divadlo utváří svou hmotou, v které je přiznána hradba vnitřního města, spolu s protějším domem čp. 152 nástup do Horní ulice. Dům obsahuje řadu původních stavebních konstrukcí z období středověku – hradební zeď na východní straně, obvodové zdivo s kamenným vstupním portálem a cechovním znamením na severní straně domu.