jezuitské divadlo

Dvoupatrový dům stojí na hraně ostrožny, podél Horní ulice, kam se obrací severním vstupním průčelím. Bývalý měšťanský dům a později barokní jezuitské divadlo utváří svou hmotou, v které je přiznána hradba vnitřního města, spolu s protějším domem čp. 152 nástup do Horní ulice. Dům obsahuje řadu původních stavebních konstrukcí z období středověku – hradební zeď na východní straně, obvodové zdivo s kamenným vstupním gotickým hrotitým portálem a cechovním znamením řezníků na severní straně domu. Na kvádrování parteru navazuje na fasádě členění lizenami a nárožní bosáží prostřídaných délek s navazující fabionovou římsou. Na východní straně průčelí hrubá struktura omítky se střílnovými otvory v horní části naznačuje charakter středověké hradební zdi. Okrově červený barevný rozvrh vychází z nálezové situace. Dvorní průčelí k řece je z větší části architektonizované jako uliční, jihovýchodní nároží v bílém odstínu navazuje na východní průčelí s naznačením fortifikace.