jezuitský dvůr

Soubor věcí bývalého jezuitského dvora se skládá: 1. čp. 1 2. čp. 29 3. čp. 30 4. a pozemků parc.č. 3, 11, 25/2, 27/1 Jedná se o soubor budov býv. jezuitského dvora, založeného ve 2. polovině 17. století s pozdějšími přístavbami a hospodářskými budovami z 18. a 19. století. Nejstarší část tvoří hlavní patrová budova bývalého dvora (čp. 1) a dále sousední čp. 30 - obě stavby tvořily původně jedinu budovu na obdélném půdorysu, podél tradiční komunikace, uprostřed s klenutým vjezdem do dvora, celá podsklepená. (Sklepy probíhají í dále pod čp. 29, zde jsou ale nepřístupné.) Sklepení je pravěpodobně pozůstatek pásu budov bývalé tvrze. Uprostřed tohoto hl. průčelí (východní fasády celého dvora) je půlkruhově zaklenutý průjezd, s kamenným portálem zakončeným nástavcem s přímou římsou, pod níž je v klenáku portálu umístěn znak - reliéfní slunce s vpadlým polem s písmeny IHS. Čp. 30 (na části poz.parc.č.27/1) prošlo v nedávné době rekonstrukcí, zachována je ale řada pův. prvků (střílnová okna v patře, okno s kamenným ostěním v přízemí, výklenek nad průjezdem, v interiéru valené klenby a české placky). Dvorní fasáda pozměněná včetně novod. oken. otvorů, půdní vestavby s novým krovem a vikýři. Čp. 1 (na části pozemku parc.č.3) prošlo výraznou přestavbou v 1.pol.20.stol. (nové je patro, množství novod. oken.otvorů, do dvora veranda přes dvě podlaží, v interiéru nová hala s dřevěným schodištěm do patra). Původní je kamenný sklípek s klenbami, v přízemí valené klenby a české placky. Barokní trámový strop v patře s letopočtem 1737 byl zpřenesen odjinud). Čp. 29 (na části poz. parc.č. 25/2)patrová budova na půdoryse se sedlovou střechou, pravď. z 18. století, pův. hospodářský objekt s chlévy a sýpkou. Je orientována štítem do ulice, k štítové zdi na poč. 18. stol. přistavěna kaple sv. Marty a Ludmily, která je součástí areálu kostela sv. Maří Magdaleny (r.č. 41193/1-1946). (Kaple z r. 1712 je připojena k budově dvorce, je orientovaná presbyteriem na jih, v presbyteriu je zároveň vstup. Kaple je drobná obdélná stavbička s trojbokým presbyteriem. Vstup je pravoúhlý, s polygonálním nadsvětlíkem. Fasáda je členěna lisénovými rámci. Kaple je zastřešena sedlovou, presbyterium stanovou střechou. Interierier je zcela holý, kaple slouži k uložení uren). V přízemí objektu jsou doch. české placky. Dílčí novodobé stavební úpravy (půdní vestavba).