jiná stavba pro kulturu - přístavba sálu

Litinová přístavba sálu u domu čp. 160 je verandovitého typu. Obdélného půdorysu, s dvojicí prosklených stěn, doplněných krajkovým litinové konstrukce – na vyšší podezdívce parapetní sokl s plastickým ornamentálním reliéfem, na něm subtilní sloupky nesoucí půlkruhové záklenky arkád a vodorovné kladí, dělené na menší obdélná pole, s římsou a plným parapetem terasy. Ornamentální výplň pokrývá i cvikly arkád, kladí zdobí drobné terčíky.