jízdárna

Zděná omítaná patrová centrální stavba na půdorysu kříže, jehož ramena ukončují polygonální závěry, s podélnými přízemními stájemi, přistavěnými k východnímu a západnímu průčelí, jejichž nároží doplňují přízemní nárožní polygonální pavilony. Střechy valbové, pultové a sedlové, pobité plechem, ve středu železná konstrukce proskleného nástavce, rovněž kryta valbou. Nad pavilony střechy jehlancové. Hladká průčelí člení kordonová římsa, doplněná zubořezem a ploché pilastry, původně vybíhající v nárožích do fiál. Mezi ně jsou vloženy ploché štíty, ukončující fasády jednotlivých ramen. Přízemní polygonální pavilony člení nárožní polosloupy. Okna s polokruhovými záklenky - v přízemí jednoduchá, v patře sdružená v profilovaných šambránách. Vstupní portály jsou umístěny v ose ramen centrály, mají profilované šambrány a polokruhové záklenky, nad nimiž je zasazen znak stavebníka. V interiéru rozlehlý střední prostor jízdárny, opatřené v přízemí i patře galeriemi a prostory původních stájí s částečně zachovaným původním vybavením. Stěny byly zdobeny iluzivní výmalbou. Interiér tvoří rozlehlý střední prostor jízdárenské haly o rozměrech 20 x 40 metrů, opatřený v přízemí i patře galeriemi, dále prostory původních klenutých stájí, kovárna, byt kováře, pokoje a knížecí lóže. Celková délka budovy je 60,2 m, šířka 26,3 m a výška 26,3 m. Cenným stavebním prvkem jízdárny je složitě komponovaná originálně řešená stropní konstrukce haly s lucernou, kterou je prostor shora osvětlován (druhá taková v Evropě se nachází na londýnském Viktoriině nádraží). Interiéry doplňuje malířská výzdoba s lineárním iluzivním dekorem a bohatými vegetativními vzory, co do zdobné bohatosti i do rozsahu dochování ojedinělá malířská památka 2. poloviny 19. století. Dekorativní malířské a štukatérské prvky mají mimořádně kultivovanou formu a zcela jedinečnou podobu. V současnosti zpřístupněno veřejnosti - kulturní akce, prohlídky.