jízdárna

Zděná omítaná patrová centrální stavba na půdorysu kříže, jehož ramena ukončují polygonální závěry, s podélnými přízemními stájemi, přistavěnými k východnímu a západnímu průčelí, jejichž nároží doplňují přízemní nárožní polygonální pavilony. Střechy valbové, pultové a sedlové, pobité plechem, ve středu železná konstrukce proskleného nástavce, rovněž kryta valbou. Nad pavilony střechy jehlancové. Hladká průčelí člení kordonová římsa, doplněná zubořezem a ploché pilastry, původně vybíhající v nárožích do fiál. Mezi ně jsou vloženy ploché štíty, ukončující fasády jednotlivých ramen. Přízemní polygonální pavilony člení nárožní polosloupy. Okna s polokruhovými záklenky - v přízemí jednoduchá, v patře sdružená v profilovaných šambránách. Vstupní portály jsou umístěny v ose ramen centrály, mají profilované šambrány a polokruhové záklenky, nad nimiž je zasazen znak stavebníka. V současnosti zpřístupněno veřejnosti - kulturní akce, prohlídky.