jízdárna čp. 378

Obdélná nepodsklepená stavba, východní stěna společná s čp. 378, jednopodlažní, omítaná (nátěr ve dvou okrových odstínech), vnitřek vyplňuje sálový prostor. E x t e r i é r : okna desetitabulková se segmentovými záklenky, v profilovaných šambránách, s profilovanými podokenními římsami na dvoulistových konzolách. Západní průčelí : 5 osé, vysoký sokl (hrubozrnný), při nárožích rustikované pilastry, za 2. a 3. osou rustikované liseny, do takto vzniklých polí vloženy lisenové rámy nahoře s obloučkovým vlysem, pod profilovanou římsou, ukončující štít. Ve střední ose půlkruhový portál s profilovaným ostěním se svazkovým klenákem, patkami a patními kameny, nad ním kruhové čtyřtabulkové okno s profilovanou šamránou. Jižní průčelí : šestiosé (2 + 2 + 2) na bocích kryté přístavky. Profilovaná podstřešní římsa. Severní průčelí : 8 osé, (osy nevýrazně seskupeny do dvojic), hrubozrnný sokl nahoře ukončený profilem, profilovaná podstřešní římsa (hustě pokryto břečťanem). Střecha : sedlová, krytá eternitem.