jízdárna čp. 40

Čtyřkřídlá patrová (vyjma Z křídla, kde na celou výšku jízdárna), zčásti podsklepená stavba zděná ze smíšeného zdiva, omítaná (oranžovo - okrový nátěr, pod ním červený). Dispozice převážně dvoutraktová, s chodbou při nádvoří. Interiér: dveře a komínová dvířka (v chodbě 1.patra) převážně původní, s profilovanými, zčásti lištovanými výplněmi a komínem. Sklep: pod S křídlem, klenutý valeně, se zbytky omítek. přízemí: převážně klenuto stlačenými hrotitými křížovými (i nad obdelníkem) klenbami, dělenými pasy stejného průřezu. Dvě schodiště s plnými vřetenovými zdmi a kamennými, lehce profilovanými stupni. V SZ části zámecké divadlo, prostupující obě podlaží: hlediště plochostropé, podkovitého půdorysu, ve V části dva dřevěné balkony segmentového tvaru nad sebou, spodní kratší, zakulacené rohy, plné zábradlí s výplněmi (bílé s červenými římskami a zlacenými lištami), před vyvýšeným jevištěm vyhrazeno plným zábradlím s výplněmi mírně zapuštěné úzké orchestřiště. jeviště s trámovým stropem a poničenými plátěnými dekoracemi. Z křídlo tvoří ve vnitřním traktu kočárovny s trámovými stropy, vnější trakt jízdárna: výklenky otvorů se segmentovými záklenky, v horní šestině lemovanými profilovanou římsou, při severní stěně balkon s dřevěným zábradlím (s pilířky a vyřezávanými poli), prostor otevřen do krovu: ve všech vazbách se opakuju vzpěradlová soustava, svislé prvky doplněny diamantovými a rozvilinovými řezbářskými motivy a na konci řezbářsky provedenými křížovými květy. 1.patro: plochostropé, schodiště jako v přízemí. Krov: vaznicový, nesený v plných vazbách vzpěradly s pásky, trámy tesané, kolíčkové spoje (krytina položena na šindelu). Zčásti prkenné podlahy a dělené dřevěnými příčkami, jinde na podlaze cihly i hliněná mazanina. Exteriér: hladký pískovcový, nahoře zkosený sokl, mezipatrová a podstřešní římsa. Okna dvojitá, osmitabulková, v mělkých šikmých špaletách, nad nimi zalamované profilované římsy. S průčelí: třináctiosé, v 10.ose mírně šikmé, takže 11.-13.osa předstupuje, v 6.,9.,11.-13.ose okna sdružená. V 6.ose přízemí vjezd s dvoukřídlými vraty a stlačeným hrotitým záklenkem. Na 3. a 9.sedlově, nad 6. a 12. osou stupňovitě ukončené štítky s otvory v šikmých špaletách. V průčelí: jedenáctiosé, nad 3. a 9. sedlově, nad 6. stupňovitě ukončený štítek, všechny s otvory v šikmých špaletách. J průčelí: vlevo široké štítové průčelí jednoosé, dále devítiosé. Na jízdárně pouze ve štítě ze tří oken sdružené okno (střední vyšší) se šikmými špaletami a společnou zalamovanou nadokenní římsou. devítiosá část v přízemí v 1.-6.ose neobsazena, v 7.nika s dveřmi v hladkém ostění. Z průčelí: levý okosený roh jednoosý, nad spojovací chodbou (kryje přízemí) dvouosé, dále jednopodlažní průčelí jízdárny o pěti osách, tvořených jednoduchými okny se zasklením do olova (zdobné, kruhové medailony chybí), se stlačenými hrotitými záklenky a ve společné mělké nice se stejným záklenkem a okosením. Nádvoří: S strana:pětiosá, ve střední ose přízemí stlačený hrotitý, lehce profilovaný vjezd, nad 2. a 4.osou sedlově ukončené štíty s otvory v šikmých špaletách. V strana: sedmiosá, ve střední ose dvoukřídlé dveře se stlačeným hrotitým záklenkem, v 6.ose dveře s nadsvětlíkem, pojednané jako okno. J strana: pětiosá, téměř shodná jako S, v 1.ose přízemí místo okna dveře s nadsvětlíkem, pojednání shodné. Z strana: sedmiosá, ve 2.-6. ose dvoukřídlá vrata kočároven se šikmými špaletami. Střecha: valbová, na jízdárně při štítcích sedlová, krytá šedým eternitem nebo břidlicí, na kočárovnách plechem. Zbytky dvojice osmibokých komínů s profilovanými patkami a hlavicemi.